22 thoughts on “Phẫn nộ bảo vệ khách sạn đuổi người dân trú mưa

  1. Khách sạn k có tình người nên đào tạo ra nhân viên như vậy,đừng đổ lỗi cho riêng ai.Khách sạn đóng cửa là vừa…sang trọng mà k đạo đức k tình người…

  2. Hình như ko phải bảo vệ mà là quản lý.qua cách ứng sử khách sạn này cũng không hiếu khách đâu. qua sự việc nay cho thấy cả một đạo đức thấp hèn .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *