30 thoughts on “Pháp Hải Trở Thành Phật Sống Giải Cứu Tam Giới Như Thế Nào✔️Thanh Xà Bạch Xà✔️LadyDrama

  1. Bạch xà film này quyền lực và hữu dụng biết biết mấy qua coi bạch xà của Dương Tử thấy BX vô dụng kinh hồn

  2. Quay đầu là bờ.mà quay đầu là đập đầu vào tường.thì quay kiểu gì nhiều khi mắc sai lầm muốn quay đầu lắm mà toàn bị kịch đầu vào tường lên phải đi tiếp thôi

  3. Xem pkim ghet nhat la qc👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

  4. Pháp Hải là một đại đệ tử của lục Tổ Huệ Năng là người thông minh tinh thông Phật pháp, còn việc trừ ma diệc quỷ thì thì chỉ thấy trong phim,con người lợi dụng thần phật quá lộ liễu vì tiền như trong phim này có nơi còn bắt Phật Di Lặc hai tay nâng cục vàng đứng canh cửa nữa.

  5. Nam Mô A Di Đà Phật
    Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát
    Khổ Ải Vô Biên Quay Đầu Là Bờ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *