3 thoughts on “Phẫu thuật cắt u nang tuyến nước bọt mang tai

  1. Mỗi lần nó ngửa nóng hết khu vực đó .ko chịu được lấy tay đấm mấy phát vài phút sau nó lớn hơn trước

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *