9 thoughts on “Phim Xã Hội Đen 2017 ll Sát Thủ Báo Thù 2 ll Thuyết Minh HD ll Action Fim

  1. Bộ phim phan ánh bộ mat thật của xa hội trung quốc.vi tiên con người trở nên vô cam.dung dưng với người chết trước mat .nội dung phim rât hay

  2. Xem dàn nửa phim mà vẫn k biết ai là sát thủ trong phim ,chỉ thấy cảnh sát đuổi bắt tội phạm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *