2 thoughts on “Phối hợp thuốc trong điều trị tăng huyết áp

  1. CCB = Chẹn beta. Thầy đọc chẹn kênh caxni phút 22:57. Sai này gây hiểu nhầm nếu không coi lại tài liệu vì AT1 CẤM phối hợp với CCE

  2. Sau khi phối hợp 3 loại thuốc và đạt được mức hạ áp tốt 12/8 thì có thể giảm liều dần đến khi loại hẳn 1 loại thuốc không, thưa giáo sư?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *