Posted on

Phóng sự Hẩu linh vật của người hoa Phước Kiến Bình Dương clip từ nguồn mạngNghệ thuật Múa Hẩu của người Hoa Phúc Kiến ở Bình Dương-múa Hẩu là nghệ thuật múa lớp của người hoa Phước Kiến tại Bình Dương nó là sảng phẩm độc đáo của người hoa Phước Kiến tại Bình Dương nó được sinh ra từ những người làm gốm hay dân địa phương người việt hoặc người hoa Phước Kiến tại Bình Dương gọi là làm nghề lò chén có 5 nghôi chừa ông Bổn chùa ông Bổn Phước Nghĩa Đường Tân Phước Khánh chùa ông Bổn Phước Nghĩa Đường Lái Thiêu chùa ông Bổn Phước Võ Điện Bà Lụa chùa ông Bổn Phước Thọ Đường ở Búng 4 nghôi chừa trên là thuộc họ Vương còn nghôi chùa còn lại là Phước An Miếu Chãnh Nghĩa Thủ Dầu Một Bình dương họ Lý hay còn gọi là Lý Thi Gia Miếu .tương truyền Hẩu hẩu của người Phước Kiến họ Vương là do ông Bổn hay gọi đúng hơn là Huyền Thiên Thượng Đế trong truyện Bác Du Chơn võ thu phục Chơn Võ là vị thần ở núi Võ Đang đã xuống thư phục Hẩu làm tùy tướng đắt lực cho mình Còn tương truyền Hẩu của người phước Kiến họ Lý là do Ông Địa thu phục gọi là Lân.Lân là con thú dử thường xuyên quấy phá dân lành do đó thái Thượng Lão Quân sai Ông Địa xuống thư phục Ông Địa lấy hai tấm bùa của thái Thượng Lão Quân để thu phục một tấm giáng ở tráng một tấm gắng ờ cầm gắng ở cầm để hẩu không thể hả miệg cắng người .Hẩu có mình Rắn chân Nai đuôi Bò gọi là Tứ Bất Tước.Hẩu di đầu trong cộ ông Bổn chỉ đi sao giàng cờ hay gọi đúng hơn là giàng cờ nước Hẩu đi trước đánh đông đẹp bắc Hẩu đi đầu mở đường và bảo vệ ông. Hẩu có hai điều cấm kị một là không được ngữa mặt lên trời làm thế coi như là thách thức thần linh hai là không được leo trèo như lân trong tất cả Lễ Hội mà có xuất hiện cảu Hẩu là chỉ đi sao giàng cờ trong Lễ Hội đó và cũng được gọi là đi đầu trong dám trước .Hẩu luông đi trước Lân theo quang điễm của người hoa Hẩu là con vật dử tợn Lân mà đi trước Hẩu Sẻ bị Hẩu ăn thịt và năm nó Đoàn Lân đó sẻ khó khăng trong làm ăn Hẩu là nghệ thuật múa lốp độc đáo của người Hoa Phúc Kiến ở Bình Dương

source: https://2forum.biz

Xem thêm các bài viết về Bất Động Sản: https://2forum.biz/category/bat-dong-san/

2 thoughts on “Phóng sự Hẩu linh vật của người hoa Phước Kiến Bình Dương clip từ nguồn mạng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *