38 thoughts on “PixARK #1 – Game sinh tồn săn khủng long kết hợp giữa ARK và Minecraft

  1. làm sao để save zi minh chơi ở Steam bảng quyền mà nó eo save vc mỗi lần chơi lại phải chơi từ đầu :(((

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *