5 thoughts on “[POWERPOINT 2013] BÀI 4 CHÈN HÌNH ẢNH ÂM THANH VIDEO VÀO POWERPOINT 2013

  1. ad cho mình hỏi trong 1 slide có audio muốn ngừng và tiết tục audio đó thì m phải làm thế nào

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *