Posted on

QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA PHÔISự phát triển phôi của người phản ánh một cách rút gọn sự tiến hoá của loài. Từ có đuôi sang không đuôi, từ tim 2 ngăn sang 4 ngăn; từ hô hấp bằng mang sang hô hấp bằng phổi; từ CÓ LÔNG sang tiêu giảm bớt 😀 :D. Sự sống thực sự kì diệu!

source: https://2forum.biz

Xem thêm các bài viết về Sức Khỏe: https://2forum.biz/category/suc-khoe/

One thought on “QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA PHÔI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *