12 thoughts on “quạt cpu quay vài giây rồi tắt ai huớq dẫn e cách khắc phục với

  1. – kiểm tra lại bộ nguồn , cần thiết thì thay , mà đa phần máy lỗi này thường là do nguồn sụt áp …
    – Kiểm tra lại nguồn 5v , nguồn 12v đầu vào , đủ k

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *