Posted on

Quy chế tiền lương, tiền thưởng năm 2020 ???Theo mẫu Quy chế tiền lương, tiền thưởng cho người lao động đề cập đến các nội dung sau đây:
– Lương chính
– Lương đóng bảo hiểm xã hội
– Lương thử việc
– Lương khoán
– Cách tính lương
– Lương thời gian
– Phụ cấp
– Trợ cấp
– Các khoản phúc lợi khác
– Cơ sở tính lương
– Hạn trả lương
– Tiền lương làm thêm giờ
– Công tác phí
– Ngày nghỉ được hưởng nguyên lương

Chế độ xét tăng lương
– Thủ tục xét nâng lương
– Mức nâng của mỗi bậc lương
– Thưởng thâm niên
– Thưởng Tết Âm lịch
– Thưởng ngày Quốc khánh, Tết Dương lịch, Ngày Chiến thắng, Quốc tế Lao động
– Thưởng đạt doanh thu.

source: https://actingschoolrome.com

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://actingschoolrome.com/category/kinh-doanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *