4 thoughts on “Quyền Bá Thiên Hạ Chap 268

  1. Ủa thằng lãnh đạo bên kia nhớ mấy chap trước bị anh võ bắt rôi mà ta, hay mấy tập này là trích lại đoạn đầu của trận chiến trước sao?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *