46 thoughts on “Rap về Goku (Dragon Ball – 1) – Phan Ann

  1. Rồi lủi đầu vào nhà chết mình mày đi. Dek bh đụng dc vào vợ chồng tao đâu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *