One thought on “Review túi ngủ sinh tồn trong rừng

  1. Túi ngủ nhà tui có 4 cái , hiệu track fox , limponia , traveler , natgeo . Nó mới là túi dã ngoại , còn của ông là túi văn phòng . Tui có kinh nghiệm ₫i phượt và leo núi nên biết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *