4 thoughts on “Sạc Note 5 chính hãng chập chờn, lúc nhận sạc nhanh, lúc không

  1. của mình nó ghi sạc bằng cáp ko ghi sạc nhanh. nhưng thời gian sạc lại là 2 tiếng đầy cho note 5
    dùg sạc khác lại là hơn 3h gần 4h

  2. Rảnh thế , nó nhận rồi thì để sạc luôn đi , cứ rút ra rút vô vậy có khi hỏng bố nó luôn…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *