22 thoughts on “Siêu điệp viên 2017

  1. Bọn này gà vãi thế mà trông thằng nào thằng ấy ăn mặc,trang phụ kiện toàn những những tay chuyên nghiệp mà không phát hiện ra cạnh nơi bàn việc làm ăn giao dịch mua bán có một chiếc xe thùng,bít kín theo đúng kiểu xe trang bị nghe lén,hay giám sát camera giấu kín.,ngu thật.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *