37 thoughts on “Siêu Nhân Khủng Long Sấm Sét (Power Rangers) Tập 37

  1. Căn bản hồi bé xem của mỹ đầu tiền nên thấy hay 🙂
    Nhớ hồi bé mua đc tập 7 vs tập 8 cho cả xóm mượn 🙂

  2. Hay quá giờ ko còn chiếu trên ti vi nữa rồi tuổi thơ chỉ thích xem cái này với tôm và zeny

  3. Bản này hay hơn nhật nhưng siêu nhân trắng này gà mở , tuổi lol với Nakadai Mokoto

  4. Tất cả các siêu nhân bản mỹ đều điện ảnh hơn bản nhật nhưng tôi thích coi bản nhật hơn mỹ còn các bn thì sao

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *