37 thoughts on “So sánh iPhone X và iPhone 8|8 Plus: nên chọn máy nào?

  1. đừng bon chen ganh đua với đời làm gì , đm có sài được r , điện thoại nào cũng là điện thoại , smarphone nào cug là smarphone cớ vì sao lại sắm máy này đèo bồng máy kia làm gì , iphone 7 , 8 ,x , có khác gì mấy đâu , mà sao chúng ta lại phải đổi tới đổi lui làm gì phí phạm đồng tiền công sức vậy ,

  2. Không nên mua iphone để chơi game vì rất kém 1 khi đã mất sóng thì chỉ khỏi động lại mới chơi được không như sam sung mạng không qua manh nhưng ổn định

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *