6 thoughts on “So sánh máy giặt Electrolux EWF12935S 9,5kg và EWF12942 9kg

  1. Ad tue vấn giùm loại này với lg, vì electrolux truyền động day curoa có kêu và rung hơn truyền động trực tiếp của lg không

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *