20 thoughts on “Sốc với "Bản tự nguyện yêu thầy giáo"

  1. Bây h 13.14 tuổi nó chịt ầm ầm rồi đạo đức cái gì nữa. Ông này chỉ là bề nổi của tản băng trôi thôi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *