22 thoughts on “Speedtest iPhone 6 iOS 11 với iPhone 6 iOS 12

  1. ad ơi cho em hỏi sao máy ip 6 của em khi cập nhật lên ios 12.4 thì nó ghi ko xác minh bản cập nhật thì phải làm sao ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *