6 thoughts on “Sửa điều khiển từ xa tivi samsung cùng kỹ sư Vũ Thảo Nguyên

  1. bác chỉ e cách kiểm tra mích thu giọng nói của điều khiển tivi LG với. nó không nhận được giọng nói. tivi thi OK. e lấy điều khiển khác thử ti vi nhận được giọng nói rồi nhé

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *