14 thoughts on “Sửa thay chân sạc samsung lỗi sạc không vào điện

  1. Vị trí các chân sạc cần hàn rất gần nhau, nên phải dùng hàn thổi, chứ dùng mỏ hàn thông thường kiểu gì cũng dính thiếc hàn giữa các chân vs nhau, nản nhỉ, nhà có mỏ hàn que thông thường, làm cái này mà run tay chắc tạch đủ đường

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *