36 thoughts on “Suzuki GSXS150 – Gặp Biker Vui Tính Review Xe của mình | MinhBiker

  1. Tốc Độ Mà Làm Tụi Kia Phải Nằm Bệnh Viện 72 Tiếng 😂😂😂 Phật Độ Ta Ko Độ Mày 😃😃😃😃😃 Cái Thằng Chó Quay Phim Nào Làm Tao Phải Chào Cờ Phút 6:12 Con Mẹ nó

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *