Tự kỷ dạng tăng động có nguy hiểm không?

Posted on

Mặc dù tự kỷ và tăng động là hai chứng bệnh hoàn toàn khác nhau nhưng theo nhiều số liệu thống kê cho thấy, một nửa số trẻ tự kỷ mắc kèm triệu chứng tăng động giảm chú ý, hay còn gọi là tự kỷ dạng tăng động. Tình trạng này có thể ảnh hưởng […]