Một ngày khám phá Tây Ninh

Posted on

Tây Ninh thuộc khu vực Đông Nam Bộ với nhiều tiềm năng phát triển du lịch như Núi Bà Đen cao khoảng 986m cùng với Ma Thiên Lãnh, Hồ Núi Đá những địa điểm du lịch mới và khá đẹp được giới trẻ rất thích. Nơi đây có những làng nghề nổi tiếng như sản […]