One thought on “Tai nạn ở bùng binh cầu Cất, TP. Hải Dương / Cảnh giác với những hung thần xe trộn bê tông tươi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *