22 thoughts on “Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa Phần 1 7

  1. .. Bt mình, bt người! T Tháo bt địch bt ta lắm. L Bố đúng là kẻ hữu dũng vô mưu! Trận Bộc Dương Bố nghe lời Cung thì Tháo ko chỉ bại mà có khi mất cái mạng nữa! Làm qsu cho thằng đã ngu còn tự phụ ức thật

  2. .. Xem ra V tư đồ chỉ là trung thần chứ ko có đảm lược gì. Nếu nhất quyết muốn giết Thôi, Dĩ thì cứ cho chúng hàng đã rồi tách chúng ra, cô lập chúng ..như vậy thì cử một tướng xoàng cũng giết bọn chúng dễ dàng.

  3. .. Trời già cũng thật là ..Đ Trác nó bá đạo, độc ác đáng muôn lần chết ..vậy mà trời còn báo điềm gở cho nó tránh ? Cũng may là mưu sĩ Lý Nho bị ốm ko nó can ngăn thì uổng hết mưu kế của V Doãn và triều thần, bá tính còn phải khổ cực dài dài.

  4. Làm gì có chữ Chí ở đây, bản tam quoc chí khác nhe, đây chỉ có tam quoc diễn nghĩa của la quán trung

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *