12 thoughts on “Tặng quân đoàn top 1 s130 và hướng dẫn tạo nhiều hơn 10 acc danh tướng 3q- Trí chơi game

  1. Ngày mai 8/10 mình sẽ cày xong, nên muốn tìm 1 người tâm huyết gửi chức đoàn trưởng, bên cạnh đó thứ 4 mình sẽ cày sever mới, qd có tên là Con Trâu Cày luôn, ai tâm huyết 7 thì cmt tên để mình duyệt vào nha. Chắc chắn ít nhất vào được top 3 quân đoàn.

  2. Ae nào ở sever s122 cần tuyển thanh niên tâm huyết tên Quân Đoàn Dân-Cày ai bận cần off lâu nên báo trước cho mn

  3. Kênh anh là kênh thật sự giúp em chơi tốt danh tướng 3q rất nhiều, ủng hộ anh mong anh thành công nhiều hơn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *