24 thoughts on “Tap 1 minecraft pe sinh ton làm nhà tren cây

  1. con đ* con kia Mày muốn gì hả thằng đấy Thằng đầy bụng mẹ mày có ngày mày chết mẹ mày rủ tao Tao hận mày thằng chó Mày im đi tao sẽ giết mày

  2. Ông nội mày chứ mấy cục gỗ con mẹ mày thằng kia tao ghét đứa nào nói như vậy lắm nha thằng chó con chó

  3. Vc nhóc đéo có điện thoại ak lấy máy của mẹ haha nhóc nên từ bỏ youtube lo học hành rùi lớn lên mua đt nhá nhóc 😀

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *