35 thoughts on “Tể Tướng Lưu Gù Tập 27 thuyết minh Ngọc Thạch

  1. Xem phim đoạn này mới thấy các cụ nói đúng chết vì l đến vua của muôn dân mà còn để gái lầu xanh coi như phân

  2. Hoàng thượng đi chơi đĩ còn chu khánh thử ở nhà chơi hết cùng tần mỹ nữ của hoàng thượng😳

  3. Hòa thân vậy mà nói câu thâm thúy: trung thần ko tránh dc cái chết, mà gian thân cũng ko tránh dc cái chết, vậy làm cách nào để ko chết đó mới là cách làm quan, gian thần cũng dc trung thần cũng dc ko chết là dc

  4. Hòa thân là tên rất thông minh.hoàng đế càn long biết hòa thân ăn hối lộ.tham nhũng tiền của đầy nhà nhưng ko giết vì hòa thân là người đêm lại niềm vui và hiểu ông nhất

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *