25 thoughts on “Tể Tướng Lưu Gù Tập 4 thuyết minh Ngọc Thạch

  1. Các cụ nói cấm sai, không có chó bắt mèo ăn cứt, chả thế cái thằng ngọc thạch dịch như cứt ý ma vẫn đc dùng

  2. người mình vốn có tính bắt trước ! những thể loại phim văn hóa tq như thế nên phổ biến chăng?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *