5 thoughts on “Test app FPTPlay Sony 40W650D

  1. Tivi này khi đang xem YouTube xog tắt đi mở lại k còn chương trình YouTube nua có cài đặt đk k

  2. tivi cua toi jong ysi luon moi mua dc ,8ngay da bi loi nguon joi… sony oi la sohy.kho the day chan lam….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *