8 thoughts on “Test game liên quân đấu trường 3.0 trên điện thoại panasonic eluga p-03e

  1. Thằng lồn mất dạy đéo bằng súc vật đẻ ta để đi lừa người,một là trả tiền hai là gửi máy để bù tiền thêm nếu ko tao sẽ cho cả xã hội biết
    Tao thằng bị mày lừa : Phạm Công Vinh ,ngày mai chưa trả lời tao bắt đầu từ đó sẵn sàng đi thằng cầm thú

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *