31 thoughts on “Test : Mồi câu cá Mè Bò Bài 1 : tại đập Đá Bàn 27/06/19

  1. Cụ cho e xin bài mồi với ạ chỗ e có hồ toàn mè 4-5kg mà ko biết làm mồi thế nào để câu dc mông cụ chỉ giáo e bài mồi với

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *