7 thoughts on “THĂM QUAN THÁC DẢI YẾM CẦU KÍNH MỘC CHÂU. SƠN LA

  1. Mọi người ơi ! nếu có dịp đi đến thác Dải Yếm hay Happy Land ở Mộc Châu thì hãy ghé ngang giúp đỡ bà cụ trong căn nhà số 73 với nhé.(nhà bà nằm bên phải cùng đường với 2 địa điểm trên) Bà đã ngoài 80 lưng gù cộng thêm bướu cổ nặng và lãng tai nữa , Bà sống cùng 2 đứa cháu nhỏ mồ côi và 1 con chó mù , nhà thì chỉ có lạc để ăn .

    Đời khổ đến thế là cùng

    cầu mong mọi người hãy chung tay giúp đỡ cho bà.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *