One thought on “Thành Chung đánh đầu ngược, tái hiện hình ảnh Công Vinh ngày nào

  1. Quả này giống Thanh Bình đánh đầu gi bàn nâng tỉ số lên 4-3 Việt Nam – Malaysia ở segame 2003 hơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *