3 thoughts on “Thánh Lễ Hành Hương Kính Đức Mẹ HCG – 15/06/2019

  1. Lạy mẹ thánh mẹ thiên chúa xin cho con hối lỗi và cho con thánh hóa con thối hư tật xấu xin mẹ hằng cứu giúp cho con cái con ngoan hiền chăm lo học hành và cho con hiệp ý với mẹ ca tụng thiên chúa lạy mẹ hằng cứu giúp xin chuyển cầu cho con và chữa lành bệnh tật amen

  2. Lạy Mẹ Maria, Mẹ là Mẹ Thiên Chúa mà vẫn Đồng Trinh, xin Mẹ cầu cùng Chúa cho các gia đình chúng con để chúng con biết noi gương Mẹ mà vững vàng sống trong ơn nghĩa Chúa đến cuối cuộc đời Amen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *