One thought on “Thảo Vy – Review Sách Tiếng Anh Cơ Bản Elight

  1. Chúc em học tốt làm người thật tốt nha. Mới xứng đáng công ơn thầy cô giáo dục có đạo đức nên trò mới ngoan….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *