41 thoughts on “That girl phiên bản Cô Giáo mầm non

  1. Đừng hỏi FB vì bên đó nó ko dùng FB đâu. Nó dùng Wechat và Weibo thôi. Tao có Weibo của cô giáo đấy chúng bay ạ. Phải nói là cũng xinh nhẹ thôi.

  2. Trường tao thì Tàu anh qua núi , hồ trên núi , trường sơn đông trường sơn tây …. Hát quan họ 🙂🙃

  3. ae thấy chưa, văn nghệ bên nước ngoài toàn là những bài hay như that girl, còn văn nghệ trường mình thì toàn mấy bài bụi phấn, cô giáo em, các kiểu các kiểu các thứ các thứ các thứ :v

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *