27 thoughts on “Thất kiếm anh hùng phần 4: Tập 2: Lam Thố Mất Trí

  1. HM thì mất võ công, LT thì mất trí nhớ nên ko nhớ cách vận công :v . Ko công bằng, tác giả quá đáng lắm luôn

  2. coi mà tập này thấy giống như túi mật hy vọng lun z do tr ak,còn gặp con nhỏ kia nữa chứ,sau này gặp Hàn Thiên,muốn tranh giành Làm Thơ vs Hồng Miếu nữa chứ tr ak thiệt là đau lòng wá đi mà

  3. tức muốn chết luôn vs tên gà ác đó,coi mà tức,muốn khóc lun z do tr ak…nhưng mà còn những tập sau nữa,những tập đó còn những khó khăn khác nữa không phải chỉ riêng như z đâu,vs lại sau này hồng miêu còn gặp những khó khăn không lường trước được nữa,kể cũng thấy tiếc vì sau này cũng nhận ra hay gì đó,nhưng hình như bây giờ chưa có phần mới thì phải,là phần 6

  4. Tội nghiệp Hồng Miêu ca ca của tui quá :'( cả Lam Thố tỷ tỷ nữa! Tác giả vó thù hận j vs 2 người hay sao mà cho gian lao nhiều quá :(((

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *