23 thoughts on “Thiện Minecraft chơi slither.io

  1. Lúc đấy em chơi cái này em trở thành khổng lồ cái chết em điên quá xóa game đấy đi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *