28 thoughts on “Thổ dân Indonesia

  1. Họ sống trong rừng sâu còn biết dùng lửa để làm chín thức ăn ..nội tạng bỏ hết ..tộc mình thì cứt nó cũng ăn ..còn ăn sống

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *