5 thoughts on “Thông tin vs VTV Bình Điền Long An | Bóng chuyền nữ Cup VTV Bình Điền 2018

  1. cuối set 4 thanh hương với nguyễn thị hương không cắt điểm nổi luôn, vậy mà ông Sơn để 2 người này chung một cầu vãi thiệt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *