4 thoughts on “Thử món ĂN VẶT QUÁN VỈA HÈ dưới chân núi – DU LỊCH HÀN QUỐC TẾT 2019 I cuộc sống sài gòn

  1. Đất nước gì sạch sẽ quá trời! ?
    Chẳng qua là tại người mình ở dơ. Nghe nói hiện nay, Trung quốc họ, bằng cách nào đó, biết người dân nào “ở dơ”, như khạc nhổ bừa bãi, xả rác…, họ cấm những người đó ra khỏi Trung quốc. Việt nam cũng nên làm giống như vậy. Muốn đất nước sạch, người dân phải sạch.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *