11 thoughts on “Thuốc Chữa Cu Gáy Đi Phân Lỏng ..( TRẦN VINH )

  1. cảm ơn a nhà e trồng măng cụt quá trời chim cu thì đi phân lỏng mà chưa pít cách trị giờ thì đúng vào mùa măng nhà chín lun

  2. Toi bi may con di phan long thay buc minh lam ma k biet lam sao. Nay thay ban chia se qua hay de ap dung lien, vua co mang cut an vua chua dc cho chim nua kkk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *