11 thoughts on “Thuốc ĐẶC TRỊ RUỒI Cao Cấp KING FLY BAIT An Toàn Với Người Và Vật Nuôi

  1. em phun trong bếp ấy mà cho đường vào liệu có dẫn dụ kiến không hả bác , phun được con ruồi mà dẫn 1 rổ kiến vào thì gay lắm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *