7 thoughts on “Thuyết minh : Cột Cờ Hà Nội tại Đất Mũi Cà Mau do tập đoàn Sun Group xây dựng …..

  1. Ừa đúng rồi mũi cà mau đây bữa 2/9 tui có đi đất mũi chơi mà siêu đông xe oto xếp hàng trên 50 chiếc xếp hàng và hình như còn 1 số công trình đang xây chưa xong

  2. Tiết thai đất nước Việt nam và Tổ quốc Việt nam có chiều dày từ Ải nam quan tới Mủi Cà Mau .. như thật đau lòng là bọn Việt cộng cs Bắc Việt. đả bán Ải nam quan cho bọn tàu cộng lâu rồi .. vậy không biết còn gọi là tổ quốc Việt nam có chiều dày từ Hà nội đến mủi cà mau có phải không .???? vì Ải nam quan không còn nửa … trong lịch sử học đất tổ quốc Việt nam đầu là Ải Nam Quan và cuối là Mủi Cà Mau .. vậy hôm nay cái đầu Ải Nam Quan đả bán vào tay tàu cộng rồi .. cái đuôi cuối cùng chỉ còn Mủi Cà Mau .. Ai là người Việt nam cho ý kiếm ..??? còn gọi đất nước Việt nam từ Ải nam Quan đến Mủi Cà Mau hay không ..????

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *