24 thoughts on “Tiệm bánh Hoàng tử bé 2 – Tập 67 – Chỉ còn một ngày

  1. Ủa trong p1 tập chiếc gương thần kì hay nhìn thấy tương lai zì đó khi nhìn vào cái gương san và Andrei cưới nhau r mà sau chết đc ko logic ko liên quân giận :(((

  2. Vậy là anh anderi chết r , hồn ma của anderi . Em sẽ commen là cho cj san san là anh anderi là hồn ma chứ ko phải con người😥😥😥😥😥😥😥😭

  3. Toi nghiep San San va Andrei qua 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟❣💟💟💟💟❣❣❣❣❣❣💟❣❣💟💟❣❣💟💟❣❣💟💟❣💟💟❣❣❣💟❣❣❣❣💟❣❣💞💝🖤💔💕💟💞💝💓💞💟💟💝💔❣💞💝❤💖💖💖🕶👔👕👖👗👘👙👚👛👜👝🛍🎒👞👟👠👡👢👑👒💄💍💎

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *