20 thoughts on “Tiệm bánh Hoàng tử bé tập 68 – Như lửa gần rơm

 1. San san : 💰💰💵💵💸💸
  Lucy : 💅👗🛍️💄👠
  Kevin : 🎨🎨📚📚📙📕
  Hòa quân : 🎂🎂🎂🍰🍰🍰
  Anrie : 🍝🍛🍔🍟🌮🌭🍝🥘

  Đúng hong cả nhà .
  Đúng thì like nha .

 2. Nhìn mặc kevin với san san cười y trang nhau luôn😘ước gì 2 người đó là cặp đôi với nhau😊😍😍😍😊😻💏💏💏💏💏💏💏💏💏💏💏

 3. Kelvin:❇✨🌠📘📙📚🎆🎇
  San san:💵💲💳💰💸💱💴💶💷
  Lucy:💄👑👒👗👙👝👜👚👢👡👠💍💎
  Andrei:🍷🍹🍸🍺🍻🍖🍗🍡🍢
  Hoà quân:🍰🍩🍦🍧🍮🍞

 4. San San 🍓🍓🍓🍓 xì tin dâu
  Hòa Quân 🍞🍘🎂🍰 làm bánh
  Lucy 👠💄👘👢 xinh đẹp
  Kevin 🎨🎨🎨🎨 khéo tay
  Andrei 🍴🍴🍴🍴🍴ham ăn
  Ai thích thì cho một 👍👍👍

 5. San san : 🍓🍓🍓🍓🍓 xì tin dâu
  Lucy : 👸👸👸👸👸xinh đẹp
  Hoà quân : 🎂🍰🍘🍩🍞giỏi
  Kevin :🎨🎨🎨🎨🎨 khéo tay về mĩ thuật
  Andrei :🍤🍔🌭🍟🍕

 6. San san 😘🥳🛍🛍🛍💍💍💍💍💍💍💎💎💎💎💸💸💸💸💷💷💷💶💶💵💵💰💰💴💴
  Lucy 👰👰💏👫👫👙👙🛍🛍👜👜👝👝👚👚👗👗👑👑💄💄💄📿📿👑👑👘👘❤❤❤❤🥿🥿👠👠
  Hao quân 🍰🍰🍰🍰🥧🥧🎂🎂🍪🍪🥧🥧🥧🧁🧁🍩🍩
  Kevin 🎨🎨🎨🎨🎨🎨📔📔📕📕📓📓📒📒📖📖📃📃📜📜📄📄📙📰📚📚
  Andrei 🤤🤤🤤🤤👰👰👰👰👰🧜‍♀️🧜‍♀️🧜‍♀️💃💃💃💏💏👫👫❤❤🍱🍱🍱🍱🌯🌯🥙🥙🥪🥪🌭🌭🍕🍕🥡🥡🍦🍦🎂🍰🎂🍪🍪🍰🍩🍩🧁☕🥛🥤🥃🍴🍽🍴

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *